PRIVASI & POLISI

Privasi Anda Penting Bagi Kami

SS TOPUP BIL dan Exlusoft (“kami” atau “kami”) didedikasikan untuk melindungi hak privasi pengguna aplikasi kami (“pengguna”, “pengguna” atau “anda”). Dasar Privasi (“Dasar”) ini menerangkan cara kami mengumpul, menyimpan, menggunakan dan mengurus maklumat, termasuk maklumat peribadi, yang anda berikan atau kami kumpulkan berkaitan dengan aplikasi android dan laporan web kami (“Perkhidmatan”). Polisi ini hanya terhad kepada maklumat yang dikumpul atau diterima oleh SS SYSTEM TOPUP BIL melalui penggunaan Perkhidmatan kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas tindakan orang lain atau pihak ketiga (“mereka”), kandungan atau bahan di tapak web pihak ketiga yang bergabung dengan Perkhidmatan kami, produk atau perkhidmatan yang mereka tawarkan, penggunaan maklumat yang anda berikan kepada mereka. Aplikasi android rasmi kami hanya dinamakan “SS SYSTEM TOPUP BIL”.

Data Yang Disimpan

Apabila anda membuat akaun (daftar) dalam aplikasi kami, kami mengumpul dan menyimpan beberapa data peribadi anda:

 1. Nama

 2. Alamat

 3. Nombor Telefon Bimbit

 4. Maklumat peranti untuk keselamatan dan pencegahan penipuan seperti:

* IP Address
* Model Device
* Sistem Operasi & Browser.
* Lokasi.

Setelah mendaftar, anda akan menerima ID dan Pin untuk login ke apps.

Data Yang Dihapuskan

Apabila anda memadam/membatalkan akaun anda, kami akan memadamkan data peribadi anda dan data lain yang disimpan dalam sistem kami:

 1. ID ejen

 2. Pin

 3. Nama

 4. Alamat

 5. Nombor Telefon Bimbit

 6. Rekod Transaksai     

 7. Maklumat peranti untuk keselamatan dan pencegahan penipuan seperti:

* IP Address
* Model Device
* Sistem Operasi & Browser
* Lokasi

Data peribadi anda akan dipadamkan secara automatik daripada sistem beberapa hari selepas membuat permintaan dan sejarah aktiviti anda akan dipadamkan sepenuhnya daripada sistem dalam masa 90 hari.

Hapuskan Data Peribadi

Anda boleh menarik balik persetujuan anda untuk pengumpulan, pemerolehan, penyimpanan, penggunaan, pemprosesan, kawalan, pemindahan, penghantaran, pendedahan dan/atau perlindungan Data Peribadi seperti yang ditetapkan dalam Polisi Privasi kami dan meminta pemadaman Data Peribadi mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan. . Anda perlu memahami dan bersetuju bahawa menarik balik kebenaran dan meminta pemadaman Data Peribadi boleh menyebabkan anda tidak lagi dapat mengakses dan/atau menggunakan Aplikasi.

 

Anda boleh meminta pemadaman data peribadi dengan meminta pembatalan/pemadaman akaun anda yang didaftarkan dalam sistem kami dengan cara berikut:

Dalam aplikasi android SS BIL TOPUP SYSTEM, sila buka menu sebelah kiri atas.

1. Dalam aplikasi android SS TOPUP BIL, sila buka menu sebelah kiri atas.

2. Kemudian klik pada setting.

3. Kemudian klik pada Delete Request.

4. Kemudian klik pada Delete Account.

5. Kemudian hantar permohonan untuk Delete Account.

Selepas membuat permintaan pemadaman akaun, kami akan segera memproses permintaan anda dan anda akan log keluar daripada permohonan itu dan tidak boleh log masuk semula ke dalam permohonan kami. Sila pertimbangkan dengan teliti jika anda ingin memadam/membatalkan akaun anda.