Aktif SMS & Cara Guna Server SMS

Server SMS tidak perlu diaktifkan. Semua agen berdaftar terus boleh menggunakan server SMS selepas berjaya didaftarkan sebagai agen oleh syrikat atau wakil syarikat.

Setiap report yang diterima melalui server SMS akan di cas RM0.20. 

Server-server lain tiada cas.

 

 

 

=======================
CARA TAMBAH STOK DALAM AKAUN TOPUP
=======================

1- Cara dan format tambah modal melalui SMS, sila rujuk di sini => http://www.reload1malaysia.com/?page_id=1132

2- Semua transaksi tambah modal melalui SMS mesti di hantar ke no 011 – 30117070

 

 

 

=======================
CARA MEMBUAT PEMBELIAN TOPUP
=======================

1- Sila rujuk FORMAT TOPUP di halaman ini => http://www.reload1malaysia.com/?page_id=1116

2- Sila rujuk FORMAT BAYAR BIL di halaman ini => http://www.reload1malaysia.com/?page_id=1123

3- Semua transaksi tambah modal melalui SMS mesti di hantar ke no 011 – 30117070